Битолско Јајце - Амбалажа пакување

Брендирано Битолско јајце

Позади Нашиот квалитет се упорна – истрајна работа и усовршување низ годините. Ние стоиме позади квалитетот на Битолското јајце, а нашето лого е знак за препознавање на пазарот. Одберете Битолско јајце бидејќи тајната е во природата – а останатото е наше!

Битолско јајце

Ние постоиме да ги задоволиме Вашите потреби за квалитетен производ