Бели Мост - Живинарска Фарма за производство на јајца - Производи - Сертификати

Сертификати

Произведува високо квалитетен производ – Битолско јајце, во еколошка чиста и здрава околина. Уверете се во квалитетот која е нашата цена на досегашното постоење HACCR , ISO 9001.

Бели Мост - Производ - Јајце

Производи

Основната дејност на Живинарската фарма Бели Мост е главно производство на свежо квалитетни здрави јајца.

Производ јајца - Класификација

Класификација

Нашите производи се класифицирани во 4 класи според големината на самиот производ – јајце.

Паковањето се состои од 6, 10, 20 и 30 јајца спаковани според големината на самото јајце.

Бели Мост - Живинарска Фарма - Пилиња - Јарки - Кокошки

Производствен процес

Производството на јајца во нашата фирма започнува од увозот на пилиња, а потоа следува комплетно одгледани во објект за одгојување на еднодневни пилиња до 16 неделни јарки.

Посветуваме големо внимание со помош на современи техники и начини на работа, хранети со сопствена произведена храна, за да прераснат во квалитетни кокошки кои ќе несат здраво квалитетно Битолско јајце.

Бели Мост - Кокошки - Lohmann

Тип на Кокошки

Во моментот живинарската фарма Бели Мост располага со два типа на кокошки и тоа: Loman Brown и Loman White (LSL)

Бели Мост - производ - Пченица и Пченка

Производство

Покрај успешната работа фармата произведува и дел од храната, пченица и пченка за повеќе од 70.000 несилки на сопствената живинарска фарма “Бели мост”.

Сопственото производство на храна придонесува кокошките да снесат поквалитетно и поздраво Битолско јајце.

Бели Мост - Брендирано Битолско Јајце