Сортирање на јајца

Сортирање на јајца

Сортирачката обезбедува максимална ефикасност при собирањето јајца затоа што практично нема точки за пренесување. Надолжниот…
прочитај повеќе