Бели Мост - Big Dutchman

EUROVENT EU

Со имплементирањето на системот за колонија на ЕУРОВЕНТ ЕУ е обезбедено се што е потребно за производство на високо квалитетни јајца. Две од најважните предности…
прочитај повеќе
Бели Мост - Big Dutchman

Сортирање на јајца

Сортирачката обезбедува максимална ефикасност при собирањето јајца затоа што практично нема точки за пренесување. Надолжниот појас за јајца се протега преку табелата што значи дека…
прочитај повеќе