ЕУРОВЕНТ ЕУ

ЕУРОВЕНТ ЕУ

Со имплементирањето на системот за колонија на ЕУРОВЕНТ ЕУ е обезбедено се што е потребно за производство на високо квалитетни јајца. Две од најважните предности …
прочитај повеќе
Сортирање на јајца

Сортирање на јајца

Сортирачката обезбедува максимална ефикасност при собирањето јајца затоа што практично нема точки за пренесување. Надолжниот појас за јајца се протега преку табелата што значи дека …
прочитај повеќе