Сортирачката обезбедува максимална ефикасност при собирањето јајца затоа што практично нема точки за пренесување. Надолжниот појас за јајца се протега преку табелата што значи дека не се потребни дополнителни погонски единици.

Главни предности

  • идеално прилагодени за рачна колекција на јајца
  • стандардна брзина на погонот: 2,6 m / min, според опциите
  • достапен за различни ширина на јајце-појас (2 х 200, 245, 400 и 500 мм)
  • интегрирана четка за јајца ги одржува појасите на јајцата чисти
  • стабилен и целосно галванизиран дизајн за долг работен век.

Единица за чистење со ултразвук за подвижни ленти

За одржување на хигиенски услови за време на транспорт на јајца, достапни се стационарни и мобилни верзии за чистење, уништување и целосна хигиена од бактерии, салмонели или габи.

Двете единици користат технологија за ултразвук, во комбинација со топла вода и специјален агент за чистење. Компактната единица за чистење може да исчисти ланец од 200 m пред да се наполни базенот, додека поголемата единица чисти делови од ланец до 600 m. Во зависност од степенот на загадување, постапката може повеќекратно да се повтори.